Kontakt

Adres siedziby: Jareniówka 163, 38-200 Jasło, Polska

Adres e-mail: kontakt@polskipodarek.pl

Kontakt telefoniczny: 502 695 166

 

Administratorem danych osobowych jest Polski Podarek Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Jareniówka 163, 38-200 Jasło e-mail: kontakt@polskipodarek.pl Pani/Pana dane będą przetwarzane: a) na podstawie art. 6.1 pkt b b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) w celu wykonania umowy zawartej z firmą lub w celu jej zawarcia na Pana/Pani żądanie, jeżeli jest Pan/Pani naszym Klientem, b) na podstawie art. 6.1 pkt f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu naszych Klientów, jakim jest ochrona ich praw. firma przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, a w razie gdy wymaga tego prawidłowe wykonanie umowy, inne podane przez naszego Klienta dobrowolnie dane osobowe. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej skargę taką można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na następujący adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. Dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.