loader image

Polski Podarek - Regionalne Zestawy Prezentowe 

• Masz pytania? +48 502 695 166

Brak produktów w koszyku.

Nasza oferta:

← Powrót | Sklep > Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Sklepu internetowego polskipodarek.pl 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Sprzedawca

Sklep Polski Podarek działający pod adresem internetowym www.polskipodarek.pl jest własnością Polski Podarek sp. z o.o. z siedzibą w Jareniówce, 163 ul, 38-200 Jasło, NIP 6852339815, REGON 38572053000000, KRS 0000832057 SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Kontakt odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej sklepu: kontakt@polskipodarek.pl;
 • telefonicznie pod numerem tel. 502 695 166 

1.2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez polskipodarek.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług www.polskipodarek.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie www.polskipodarek.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności.

 1. Zakupy we www.polskipodarek.pl

2.1. Działalność

www.polskipodarek.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i telefonicznej. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.polskipodarek.pl oraz telefonicznie pod numerami tel. 502 695 166.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez www.polskipodarek.pl  dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty www.polskipodarek.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. W celu korzystania z oferty www.polskipodarek.pl nie ma konieczności rejestracji konta Klienta w serwisie www.polskipodarek.pl . W przypadku założenia indywidualnego Konta przypisanego do adresu e-mail Klient może je usunąć w dowolnym momencie korzystając z opcji „Usuń konto” w ustawieniach profilu lub kontaktując się ze sklepem: (e-mail: kontakt@polskipodarek.pl, tel: 502 695 166).

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na stronach internetowych www.polskipodarek.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, wartość odżywcza, informacja o alergenach, masa netto itp. pochodzą od producentów produktów. Www.polskipodarek.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 www.polskipodarek.pl, nie informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych w www.polskipodarek.pl, zapewnia jednak, że wszystkie produkty wysyłane do Klienta są przydatne do spożycia. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie. Przed spożyciem należy sprawdzić datę ważności.

2.5. Sprzedaż alkoholu

2.5.1 Sprzedaż alkoholu prowadzona jest przez Polski Podarek sp. z o.o.. w punkcie sprzedaży zlokalizowanym w Jareniówce, 163 ul, 38-200 Jasło. Oświadczam, że Polski Podarek Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia. Miejscem zawarcia umowy będącej wynikiem złożenia oferty w Transakcji jest adres punktu sprzedaży alkoholu. Warunkiem wydania Towaru jest weryfikacja przez dostawcę pełnoletniości kupującego oraz stanu jego trzeźwości.

2.5.2 Klient zamawiający alkohol zobowiązany jest udzielić podmiotowi wskazanemu przy składaniu zamówienia, który będzie odbierał zamówiony alkohol w punkcie sprzedaży, upoważnienia do odbioru zamówionego alkoholu w imieniu klienta, Upoważnienie udzielane jest poprzez zaznaczenia ” Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią” w koszyku zamówień, podczas składania zamówienia. Oświadczenie o pełnoletności złożone na www.polskipodarek.pl w brzmieniu:

Ja (imię i nazwisko), zamieszkały pod adresem (adres), numer telefonu (numer) oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, zdolną do dokonania zakupu alkoholu oraz oświadczam, iż upoważniam do odbioru w moim imieniu i na moją rzecz zakupionego w Polski Podarek produktu przez dostawcę usług kurierskich oraz dostarczenie go do wskazanego przeze mnie adresu w formularzu do zamówień.

Złożenie niniejszego oświadczenia upoważnia Polski Podarek do wydania dostawcy usług kurierskich/ dostawy towaru alkoholowego, który zostanie dostarczony bezpośrednio Klientowi. Sprzedaż następuje w momencie wydania towaru świadczącemu usługi przesyłki towaru.

2.5.3. W chwili wydania zakupionego alkoholu podmiotowi upoważnionemu przez klienta, następuje przeniesienie posiadania zakupionego alkoholu na Klienta.

2.5.4 www.polskipodarek.pl zastrzega, iż zakupiony alkohol dostawca ma prawo wydać tylko osobom pełnoletnim i nie będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Dostawcy www.polskipodarek.pl mają prawo poprosić osobę odbierającą zakupiony alkohol o okazanie dokumentu potwierdzającego jej pełnoletniość. W przypadku niemożności odbioru zakupionego alkoholu przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, dostawca www.polskipodarek.pl zobowiązany jest do niewydawania alkoholu, a www.polskipodarek.pl upoważniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży.

2.6. Ceny towarów

2.6.1. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej www.polskipodarek.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.6.2. Cennik dodatkowych usług:

 • wykonanie grawera (personalizacja opakowania) – 10 zł,
 • ponowne wykonanie grawera w związku z błędem Klienta w pisowni przesłanego tekstu – 25 zł,
 • uzgodnione z Klientem przerysowanie logo z uwagi na niewłaściwy typ bądź format dostarczonego pliku – 50 zł.

2.7. Upusty, promocje i bony zakupowe

2.7.1 Rabat z tytułu wystawionego przez www.polskipodarek.pl bonu zakupowego nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.7.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.7.3 www.polskipodarek.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.7.4 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, www.polskipodarek.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.8. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty www.polskipodarek.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu www.polskipodarek.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

2.9. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie www.polskipodarek.pl. www.polskipodarek.pl wysyła Klientowi potwierdzenie zamawianych produktów wraz z wykazem zamawianych produktów i przydzielonym indywidualnym numerem zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.10. Dostawa, koszty dostawy.

2.10.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców www.polskipodarek.pl lub za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z Polski Podarek sp. z o.o., lub też za pośrednictwem Paczkomatu InPost, z tym zastrzeżeniem, iż dostawy napojów alkoholowych dokonują wyłącznie dostawcy www.polskipodarek.pl, posiadający upoważnienie przez klienta do odbioru w jego imieniu napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. W przypadku wyboru Paczkomatu InPost, adresem dostawy jest adres Paczkomat InPost wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2.10.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w zamówieniu.

2.10.3 www.polskipodarek.pl nie pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem.

2.10.4 Ograniczenie ilościowe i braki towarowe

2.10.5 W przypadku gdy przesyłka kurierska nie została odebrana przez odbiorcę, natomiast wszystkie dane adresowe na etykiecie były poprawne Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do firmy kurierskiej. Za zwrot przesyłki do Sprzedawcy oraz ponowną wysyłkę Klient zostanie obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 30 zł (brutto) za zwrot oraz ponowną wysyłkę.

www.polskipodarek.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3. Zamówienie klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa za pośrednictwem strony internetowej www.polskipodarek.pl lub telefonicznie pod numerami 502 695 166, wybierając z oferty znajdującej się produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po określeniu ilości produktu i kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka”.

3.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, listę zamawianych produktów, formę płatności, adres dostawy, wartość zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny www.polskipodarek.pl, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu odpowiednio wcześniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem 502 695 166.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny www.polskipodarek.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia w ciągu trzech godzin od momentu złożenia zamówienia, kontaktując się przez e-mail: kontakt@polskipodarek.pl lub telefonicznie ze sklepem 502 695 166.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Polski Podarek sp. z o.o. z siedzibą w Jareniówce, 163 ul, 38-200 Jasło,; w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, należy napisać o wzór do kontakt@polskipodarek.pl:

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • ZWROTÓW PRODUKTÓW SPERSONALIZOWANYCH NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.5.4 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.

3.5.5 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

3.6. Termin realizacji dostawy

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.6.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

3.6.3 Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w wysłanym potwierdzeniu zamówienia na e-mail.

3.7. Dni wolne

3.7.1 www.polskipodarek.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 www.polskipodarek.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

 1. przez dostawców www.polskipodarek.pl – wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym
 2. przez firmę kurierską– najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez www.polskipodarek.pl .

3.8.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Www.polskipodarek.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 www.polskipodarek.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont.

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez www.polskipodarek.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże mięso w niedzielę lub święto).

3.9.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.9.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.10. Paragon, Faktura

Do zamówienia każdorazowo dołączany jest paragon. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o wystawienie faktury VAT. Faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Polski Podarek sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku braku informacji o chęci otrzymania faktury VAT domyślenie do zrealizowanego zamówienia dołączony zostanie paragon.

4. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Klient www.polskipodarek.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1.1   za zakupy realizowane przez dostawców www.polskipodarek.pl :

 • gotówką przy odbiorze
 • płatność przelewem online za pośrednictwem platformy Dotpay
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących):

Polski Podarek sp. z o.o.
Jareniówka 163, 38-200 Jasło
PKO BP: PL94 1020 2892 0000 5702 0737 2263

4.1.2      za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • gotówką przy odbiorze
 • płatność przelewem online za pośrednictwem platformy Dotpay
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących):

Polski Podarek sp. z o.o.
Jareniówka 163, 38-200 Jasło
PKO BP: PL94 1020 2892 0000 5702 0737 2263

4.1.3 za zakupy realizowane za pośrednictwem Paczkomatów InPost;

 • płatność przelewem online za pośrednictwem platformy Dotpay
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących):

Polski Podarek sp. z o.o.
Jareniówka 163, 38-200 Jasło
PKO BP: PL94 1020 2892 0000 5702 0737 2263

4.2. www.polskipodarek.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Polski Podarek sp. z o.o. wykonane na numer rachunku nie będący własnością Polski Podarek sp. z o.o. .

Polski Podarek sp. z o.o.
Jareniówka 163, 38-200 Jasło
PKO BP: PL94 1020 2892 0000 5702 0737 2263

4.3. Rozliczanie niedopłat i nadpłat

4.3.1 www.polskipodarek.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, sery, wędliny, mięso, itp.). Produkty te oznaczane są na stronie internetowej odpowiednim opisem. Podane na stronie www.polskipodarek.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi podanymi za określoną jednostkę wagową np. 0,25 kg, 0,5 kg itd. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi w przeliczeniu za 1 kg produktu. Ostateczna cena produktu może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 20%. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na paragonie lub fakturze VAT.

4.3.2 Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.
W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:

4.3.2.1 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia www.polskipodarek.pl do doliczenia powstałej niedopłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty.

4.3.2.2 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia www.polskipodarek.pl do zwrotu powstałej nadpłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) w zależności od wybranej formy płatności wraz zamówionymi produktami lub na konto bankowe Klienta z którego zamówienie zostało opłacone.

 1. Dostawa

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawca www.polskipodarek.pl:

5.1.1.1 Dostawca na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.

5.1.1.2 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2 Dostawca firmy kurierskiej:

5.1.2.1 Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2.2 Www.polskipodarek.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu InPost Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia z Paczkomatu InPost zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę www.polskipodarek.pl:

5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu www.polskipodarek.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca www.polskipodarek.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym.

5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:

5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

5.2.2.2 Kurier podejmie 3 dodatkowe próby dostarczenia przesyłki w kolejnych dniach roboczych, po czym zostanie ona odesłana do www.polskipodarek.pl.

5.2.2.3 www.polskipodarek.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące
po stronie Klienta.

5.2.2.4 www.polskipodarek.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5.2.2.5 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

5.2.3 Dostawa do Paczkomatu InPost

5.2.3.1 W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu www.polskipodarek.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.3.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca www.polskipodarek.pl spróbuje umożliwić Klientowi odbiór towaru w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat.

6. Reklamacje i zwroty

6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem www.polskipodarek.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem www.polskipodarek.pl.

6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sklepu www.polskipodarek.pl, drogą mailową na adres kontakt@polskipodarek.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.5. www.polskipodarek.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.6. www.polskipodarek.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.7. www.polskipodarek.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów chłodniczych w lodówce).

6.8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.polskipodarek.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

6.9. Zwrotowi nie podlegają produkty PERSONALIZOWANE, tj. produkty zawierające grawer (tekst/ logo) Klienta, nazwę wina podaną przez Klienta, itp.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług www.polskipodarek.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. www.polskipodarek.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

www.polskipodarek.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, www.polskipodarek.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7.5. Zmiana regulaminu

Www.polskipodarek.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.polskipodarek.pl.

7.6. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.7. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi www.polskipodarek.pl, w ramach realizacji umowy z Klientem, jest upoważnione przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia takiej ankiety.

8. www.polskipodarek.pl – zastrzeżenia prawne

8.1. Wszelkie prawa do Strony www.polskipodarek.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Polski Podarek sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy www.polskipodarek.pl.

9.3. Wcześniejsze zamówienia Klient, który założył konto w sklepie może zobaczyć po zalogowaniu się do dedykowanie sekcji „Moje konto” sklepu www.polskipodarek.pl i przejściu do zakładki „Zamówienia”.

10. Dane osobowe

10.1. RODO

Szczegóły RODO znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

10.2. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

10.3. Wgląd do danych osobowych

Klient może w każdym czasie domagać się wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

11. Zgody

11.1. Wyrażanie zgód

Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie www.polskipodarek.pl, jak i później, przez e-mail na kontakt@polskipodarek.pl

Po usunięciu konta zgody będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej przez okres 3 kolejnych lat od momentu usunięcia konta, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich (szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności).

Masz pytania

Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.